Stavební činnost

Realizujeme:

Výstavbu a rekonstrukce vodovodů od vystrojení vodárenských šachet přes stavby čerpacích stanic, zásobovací řady, rozvodné řady a  domovní přípojky .

Výstavbu a rekonstrukce kanalizací, stavby čerpacích výtlačných stanic, výtlačné řady, odlehčovací komory, gravitační řady a  domovní přípojky . Kanalizace provádíme z materiálů dle zpracované PD nebo na přání zákazníka. Potrubí PVC a PP, sklolaminátové, kameninové, železobetonové s čedičovým obkladem, potrubí z tvárné litiny.

Výstavba rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence vody v krajině. Odstranění havarijních a nevyhovujících technických stavů na rybnících a malých vodních nádrží (dále jen MVN) . Úpravy toků.

Provádnění protipovodňových ochran ve fomě sypaných hrází, nebo betonových stěn na přání s kamenným obkladem ze štípané žuly.

Odstranění staveb, demolice, odvoz suti na skládku či recyklaci.                                                                                                                                                                     

I BUILT MY SITE FOR FREE USING