Ostatní činnosti

Pokud máte materiál a chuť do práce a nemáte techniku pak jsou tu naše služby s těžkou mechanizací práce s bagrem a dopravu nákladním sklápěcím autem. 

Prodej sypkých hmot od štěrkodrtí různých frakcí, štěrkopísků různých frakcí po materiály recyklovaných z betonu, asfaltu nebo cihel.

Inženýrská činnost v zajištění územního rozhodnutí, stavební povolení či ohlášení, získání vyjádření a posudků od orgánů státní správy, veřejných a soukromých institucí, po samotnou kolaudaci stavby.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING